Samen duurzaam


Duurzaam ondernemen betekent voor ons streven naar een maximaal rendement met minimale belasting voor mens, milieu en natuur. Het blijft niet alleen bij een overtuiging, we zetten ze ook om in echte handelingen en verwezenlijkingen:

Kleine ecologische voetafdruk


Met 300 ha aan eigen teelt kunnen we een groot deel van de aardappelvraag zelf inlossen. Het merendeel daarvan is bestemd voor de versmarkt. De overige aardappelen gaan naar de industrie. Doordat alle percelen in de buurt van ons bedrijf liggen, slagen we erin om het transport, en de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Daarnaast beheren we heel wat stappen in het aardappelproces op eenzelfde locatie: ons bedrijf in Tielt. Dankzij onze bewuste aardappelroute houden we onze ecologische voetafdruk goed in de hand.

Lees meer

Duurzame partnerships


Samenwerken met lokale spelers is niet altijd een optie omdat er nu eenmaal in bepaalde seizoenen geen inlandse aardappelen te vinden zijn. Denk maar aan de primeuraardappelen in april/mei. Wel engageren we ons om voor die periodes duurzame partnerships aan te gaan met boeren in het buitenland. De duurzaamheid zit hem in de eerlijke prijs (profit) en correcte sociale arbeids-voorwaarden (people). Zo krijgen jonge starters in het zuiden de nodige middelen om te investeren en zelf iets op te starten. Ons GlobalGAP GRASP- certificaat is hier een mooi bewijs van.

Lees meer

Lokale afname


De volledige vraag coveren met eigen aardappelen is niet mogelijk. Daarom nemen we ook aardappelen af bij telers uit de regio. Wist je trouwens dat De aardappelhoeve als eerste met een concreet korteketenvoorstel naar retailer Colruyt stapte?

Lees meer

Biopioniers


Zo mag je ons gerust noemen! Met ons zusterbedrijfje Het biohof doen we ervaring op in de bioteelt en experimenteren we met variëteiten, bemesting en gewasbescherming. Die inspanningen zorgen ervoor dat we ook voor onze bioteelt zoveel mogelijk het korteketenverhaal nastreven. Daarnaast zetten we in op robuuste gewassen en halen we het gebruik van gewasbescherming drastisch naar beneden. We ondertekenden het convenant voor de bioaardappelen.

Lees meer

Project D.O.Start


Ook binnen ons bedrijf nemen we non-stop hordes om te verduurzamen. Onder begeleiding van Pom West-Vlaanderen (de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) stellen we jaarlijks een intern actieplan op om duurzame oplossingen te realiseren. Alle actiepunten zijn gericht op 3 pijlers: people (mensen) - planet (milieu) - profit (eerlijke handel)

 

Duurzame technieken


Doen termen als smart farming of precisielanbouw een belletje rinkelen? Wij zetten er graag op in. Al onze tractors zijn uitgerust met gps-sturing en eco-standen. Zo kunnen we het perceel nauwkeurig beplanten, bemesten en behandelen. Elke akker krijgt de perfecte dosering op de juiste plek. Zo gaat niets van de ruimte en producten verloren. Noch is er verlies naar beken, waterstromen of vijvers aan de rand van het perceel toe. Een teeltprogramma houdt de gegevens bij van elk stuk grond. Zo kunnen we met een gerust hart alles blijven opvolgen. 

Milieubewust


Ons bedrijf zit ingebed tussen de mooie Tieltse velden en daar genieten ook wij dagelijks van. Om zo weinig mogelijk de omgeving te beïnvloeden, halen we onze elektriciteit uit zonne-energie. We hebben een oppervlakte van 1.500 en produceren hiermee jaarlijks 180.000 kWh. Daarnaast worden onze koelcellen voorzien van een niet-milieubelastend koelmiddel. We lozen evenmin afvalwater. Het nullozerstatuut kregen we nadat we onze waterzuiveringsinstallatie in gebruik namen. En tot slot: bij elke nieuwe aankoop van voertuigen of machines kiezen we steevast voor een milieuvriendelijke optie.

Weg-werpverpakking


Onze verpakkingen worden deels vervaardigd uit gerecycleerd materiaal. 30 procent van de stoffen uit onze plasticfolie voor Colruyt bestaan uit herbruikbaar materiaal. Voor Aldi verpakken we een referentie in papieren zakken. Het is een nobel doel om te streven naar zerowasteverpakking, al zijn we er nog lang niet. 

Ontdek onze producten

De aardappelhoeve heeft heel wat te bieden. Ontdek ons uitgebreide assortiment.

Zak aardappelen
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×