Terug naar overzicht

Belgisch convenant voor robuuste bioaardappelen


In 2018 ondertekenden we samen met verschillende partners uit de Vlaamse en Waalse aardappelsector het convenant voor robuuste bioaardappelen. De doelstelling is om tegen 2021 100% robuuste rassen te gebruiken in de biologische aardappelketen.

Een Belgisch convenant voor robuuste bioaardappelen: waarom?


In 2006 werden biotelers opgeschrikt door een bijzonder hevige aardappelplaag waardoor de oogst mislukte. Om misoogsten van die grootteorde in de toekomst te vermijden, sloegen verschillende partners de handen in elkaar. Met z’n allen zoeken we nu naar oplossingen en biorassen die resistent zijn tegen de aardappelplaag. Zo kunnen krijgen onze biotelers ook in de toekomst meer zekerheid en een stabiel inkomen.

aardappelen

100% robuuste rassen


Alle partners die het convenant onderschreven geven in hun vakgebied voorrang aan robuuste rassen: zowel bij de productie van pootgoed, als bij de teelt tot in de winkelrekken. Het gaat om rassen die resistent zijn of zeer tolerant tegen phytopthora infestans (de aardappelplaag). Ook De aardappelhoeve trekt mee aan die kar. Vandaag werken we al met 85 procent robuuste rassen. Tegen 2021 willen we voluit voor die 100% gaan.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×